ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Emel Ünal (Ankara Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı)
Prof Dr. Nurdan Taçyıldız (Ankara Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Aydan İkincioğulları (Ankara Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Figen Doğu (Ankara Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Ercan Tutar (Ankara Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Zarife Kuloğlu (Ankara Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Bahar Pekciciler (Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişim Bilim Dalı)
Doç. Dr. Halil Özdemir (Ankara Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı)
Prof. Dr. Merih Berberoğlu (Ankara Üniversitesi Çocuk Endokrin Bilim Dalı)
Prof. Dr. Zeynep Birsin Özçakar (Ankara Üniversitesi Çocuk Romatoloji, Nefroloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Sonay Özdemir (Ankara Üniversitesi Çocuk Hematoloji)
Prof. Dr. Tanıl Kendirli (Ankara Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı)
Prof. Dr. Nazan Çobanoğlu (Ankara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı)
Doç. Dr. Seda Topçu (Ankara Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı)
Prof. Dr. Serap Teber (Ankara Üniversitesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı)
Dr. Öğr. Gör. Hatice Albayrak (Ankara Üniversitesi Çocuk Genetik Bilim Dalı)
Doç. Dr. Engin KÖSE (Çocuk Metabolizma Bilim Dalı)
Doç. Dr. Didem Behice Öztop (Ankara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı)
Doç. Dr. Gülnur Göllü Bahadır (Ankara Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Meltem Kurt (Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Sinem Civriz Bozdağ (Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Fatma Çiftçi (Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı)
Doç. Dr. Cansın TULUNAY (Ankara Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Şehim Kutlay (Ankara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Çiğdem Soydal (Ankara Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Cenk Akbostancı (Ankara Üniversitesi Nöroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Oya Evirgen (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Günhan Gürman (Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Işın Su Kuzu (Ankara Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Lale Şatıroğlu Tufan (Ankara Üniversitesi Adli Tıp Bilim Dalı)
Prof. Dr. Yaşar Bilgi (Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Hatice Ilgın Ruhi (Ankara Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Huban Atilla (Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Emin Özmert (Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Özlem Doğan (Ankara Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Nurcan Yabancı (Ankara Üniversitesi Diyetetik Bölümü)
Prof. Dr. Asuman Bozkır (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Atilla Elhan (Ankara Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Yasemin Yavuz (Ankara Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Türker Duman (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi)
Prof Dr. Arzu Oğuz (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Çiler Dursun (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

OTHER UNIVERSITIES, MINISTRY OF HEALTH
Prof. Dr. Nurullah Okumuş (Afyon Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Gülden Gökçay (İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Nadir Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı)
Prof. Dr. Tezer Kutluk (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Eda Utiner (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı)
Prof. Dr. Ali Dursun (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı)
Prof. Dr. R. Köksal Özgül (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı)
Doç. Dr. Mehmet Gündüz (Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Onur Burak Dursun (Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı)
Doç. Dr. Serdar Ceylaner (INTERGEN Genetik ve Nadir Hastalıklar Teşhis Araştırma ve Uygulama Merkezi)
Doç. Dr. Zülfikar Akelma (Ankara İl Sağlık Müdürü)
Dr. Tuncay Alkan SGK
Prof. Dr. Erhan Akdoğan (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı)
Dr. İbrahim Muaz Yaradılmış (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı)
Prof. Dr. Hasan Mandal (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı)
Dr. Başak Tezel (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü)
Dr. Muhammed Ertuğrul Eğin (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı)
Prof. Ayşegül Neşe Çıtak Kurt (Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı)
Dr. Orhan Koç (TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlılar Genel Müdürü)
Uzm. Ecz. Burcum Uzunoğlu (Rx Kurumsal İletişim)

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Mustafa Tekin (Miami Universitesi İnsan Genomiği Enstitüsü, Klinik ve Translasyonel Genetik Bölümü Klinik Şefi)
Doç. Dr. Müge Gucsavas Çalıkloğlu (Pediatric Genetis and Metabolism, University of North Carolina)
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (Sabri Ülker Center for Nutrient, Genetic and Metabolic Research Faculty Affiliate in the Department of Nutrition)
Dr. Nesrin Karabul (Endokrinologikum Frankfurt, Center of Hormonal and Metabolic Diseases, Rheumatology, Osteology, Neurology, Frankfurt, Germany)
Prof. Dr. Gisela Wilcox (Salford Royal Faundation NHS Trust, The Mark Holland Metabolic Unit)