image

Merkezin Önemi

title-image

Günümüzde Avrupa’da nadir hastalıklar için 600 ulusal kayıt ve takip merkezi vardır ve daha iyi bilimsel standartlara ve sistematik yaklaşımlara sahip yeni ulusal merkezlerin kurulmasını teşvik etmektedir. Ancak ülkemizde bu alanda çok az sayıda uzmanlaşmış araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizde nadir hastalıklar için AR-GE yatırımları da oldukça azdır. Bu sebeple Ankara Üniversitesi bünyesinde nadir hastalıklar konusunda iyi yetişmiş bilim insanlarının eşgüdüm içinde çalışabileceği bir bilimsel yapıya ihtiyaç doğmuştur. Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi modern tanı ve tedavi yöntemleri ile nadir hastalıklar alanında araştırmalar yapmayı amaç edinmekte olup, multidisipliner yaklaşımın etkinliğini arttırmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Birden çok disiplinin bir çatı altında çalışması ile hem hastalarımızın takip ve tedavilerinde gelişmeler sağlanabilecek hem de üniversitemizde bilimsel çalışmaların sayısında ve niteliğinde artış sağlanacaktır. Merkezimizde yürütülecek ilaç araştırmaları ve klinik araştırmalarla gelişmiş ülkelerde alınan yola hızla erişilmesi hedeflenmektedir.

Merkezimiz koruyucu hekimlik nosyonu ile nadir hastalıklar açısından toplum taramasının geliştirilmesi, nadir hastalıkların ülkemizde görülme sıklığını azaltacak önemler alınması, yetim ilaçların geliştirilmesi ve gen tedavileri alanında çalışmalar yürütecektir. Toplumsal eğitim ve iş birliği oluşturarak nadir hastalıklar açısından farkındalık çalışmaları planlanacaktır.

Merkezimizin Kuruluş Süreci

title-image

Günümüzde ileri düzey genetik ve metabolik tarama yöntemlerinin tıp alanında kullanıma girmesi, nüfus artışı, sağlık bakımlarının gelişmesi ve yaşam süresinin artması tanı konulan nadir hastalıklı birey sayısı ve nadir hastalık sayısının artmasına yol açmıştır. Bu durum hem klinik hem de ekonomik analiz çalışmalarıyla ulusal nadir hastalık prevelansının, haritasının, hastalık yükünün, maliyetinin, yetim ilaç ihtiyaç ve potansiyelinin belirlenmesi, ulusal yetim ilaç politikalarının oluşturulması, erken tanı, tedaviye yanıtın değerlendirilebilmesi ve yeni ilaç geliştirmeye yönelik yapılacak araştırmalar ile sağlık otoritelerine katkı sağlanması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Tüm bu sebepler ülkemizde multidisipliner, gerekli klinik, laboratuvar ve teknik alt yapının sağlandığı yetkin ve etkin bir nadir hastalıklar merkezlerinin kurulması gerekliliğini doğurmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nde fiziki alt yapımız ve tecrübeli personelimiz ile nadir hastalıkların toplumda taranmasına öncülük etmek, koruyucu sağlık hizmeti politikaları geliştirmek, yeni ilaç geliştirmek ve gen tedavileri alanında ilerlemek temel hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NADİR) kurulmasına karar verilmiştir. Merkez YÖK tarafından 16 Haziran 2021 tarihinde onaylanmış olup, akabinde Cebeci Yerleşkesinde fiziki mekânın belirlenmesi ve yönetmelik gereği merkez müdür, müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyelerinin rektörlük tarafından görevlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Sonraki altı aylık süreçte; fiziki mekân alt yapısının oluşturulması, web sayfasının kurulması, akademik ve teknik personellerin görevlendirilmesi yapılmış ve planlar doğrultusunda bütçe ve ekipman ihtiyaçları belirlenip, bütçe kaynakları için fon ve burs başvuruları oluşturulmuştur. NADİR’in süreçteki planları ise; alınan fonlar ile araştırmaların başlatılması, yüksek lisans ve doktora programları için başvuru dosyalarının hazırlanması, öğrenci tezleri için çalışma ortamlarının oluşturulması, yurtiçi ve yurtdışı paydaşlar ile ortak projelerde yer alınmasıdır.

Duyurular

title-image
image
image
Mart 7, 2024

Eczacılık Fakültesinden NADİR’e Ziyaret

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenleri tarafından merkezimize ziyarette bulunuldu. Ziyaret kapsamında çoklu işbirlikleri, projeler ve ortak çalışma konuları ele alındı....

Mart 5, 2024

Pediatri ABD’dan NADİR’e Ziyaret

A.Ü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD'nın kıymetli öğretim üyeleri, NADİR Merkezi'ne ziyarette bulundular. Merkezin kuruluş süreci ve bugüne kadar yapılan...

Mart 1, 2024

Ulusal Basında NADİR..

Yerel Basında Merkezimiz ile ilgili çıkan haberler aşağıdaki linklerde.. http://www.medicine.ankara.edu.tr/2024/03/01/nadir-merkezimizin-acilisi-tarihi-cukur-amfide-gerceklestirildi/ https://m.haberturk.com/ankara-haberleri/33846289-ankara-universitesi-nadir-hastaliklar-merkezi-torenle-acildi  

image
image
image

Basında Biz

title-image
image
image