PROJELERİMİZ:

Global Medical Grants (GMG) tarafından açılan çağrıya Nadir Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (NADİR) bünyesinde başvuruldu ve ‘Monogenik Hastalıklarda Multidisipliner Gen Terapisi Eğitimi- Rekombinant Adeno İlişkili Virüs (rAAV)’ alanında 50.000 USD karşılığında ‘Independent Medical Education Grant’ ile ödüllendirildi. Proje için hazırlıklar sürmektedir. Bu proje ile gen terapisi şansı olan tanılar üzerine çalışan klinisyenlerin rAAV ilişkili gen terapileriyle ilgili farkındalığının artırılması hedeflenmektedir. Gen terapilerinin tarihçesinden gelecekte hedeflenen gelişmelere kadar birçok konuya yer verilecek olan eğitim programında yerli ve yabancı birçok konuşmacı deneyimlerini paylaşacaktır. Yaklaşık 250 alanında uzman katılımcının eğitilmesi planlanmaktadır. Daha çok uzmanın eğitimden faydalanabilmesi için Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası üzerinden başvurular ile online eğitimler açılacaktır. Sertifikasyon programı dahilinde olacak eğitimler yılda 3 kez gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında, ilki 13 Ocak  2023 tarihinde gerçekleştirilen eğitime ilişkin bilgiler https://www.genterapisi.com/ web sitesinde yer almaktadır.