Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Merkezi (NADİR) bünyesinde Fakültemizden Doç. Dr. Fatma Tuba EMİNOĞLU’nun Multidisipliner Gen Tedavisi Eğitimi alanında yapmış olduğu başvuru ‘Independent Medical Education Grant’ ile ödüllendirildi.

Tıbbi ihtiyaç alanlarında hasta takip ve tedavilerini iyileştirmeye yönelik araştırma ve eğitim programlarını destekleyen Global Medical Grants (GMG) tarafından açılan çağrıya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, Nadir Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (NADİR) bünyesinde başvurdu.  Başvuru, ‘Monogenik Hastalıklarda Multidisipliner Gen Terapisi Eğitimi- Rekombinant Adeno İlişkili Virüs (rAAV)’ alanında 50.000 USD karşılığında ‘Independent Medical Education Grant’ ile ödüllendirildi.

Ulusal ve uluslararası kabul görmüş bir merkez olma yolunda çalışmalar devam ediyor

Projenin gerçekleştirildiği Nadir Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi, multidisipliner tanı ve tedavi olanaklarının oluşturulduğu, yüksek lisans ve doktora eğitiminin verildiği, Ar-Ge altyapısı ile araştırma olanaklarının sunulduğu bir merkez olarak hizmet vermeyi hedefliyor. Merkez, nadir hastalıkların tanı-tedavi ve eğitiminde ulusal ve uluslararası kabul görmüş bir merkez olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Merkez, sadece fakülte bünyesinde değil, tüm ülke için birçok klinisyen, eczacı, genetikçi ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimine adanmış durumda.

Ödülün geliri geniş kapsamlı eğitim programı için harcanacak!

Merkezimiz tarafından kazanılan bu ödül, ülkemizde gen terapisi şansı olan monogenik hastalıklarla ilgilenen klinisyen ve diğer sağlık çalışanlarının katılacağı, daha önce ülkemizde benzeri görülmemiş geniş kapsamlı eğitim programı için harcanacak. Ülkemizde otozomal resesif monogenik hastalıkların sıklığı yüksek akraba evliliği oranı (yüzde 21) nedeniyle oldukça fazladır. Bu nedenle gelecekte Türkiye’de rAAV terapilerinde uzmanlaşmış sağlık çalışanlarına büyük ihtiyaç olacak. Projede eğitim programının yılda üç kez olmak üzere yüz yüze verilmesi planlanıyor. Bu eğitim programının yüzde 20’sinin birincil gen tedavileri, yüzde 80’inin rekombinant AVV (rekombinant adeno-associated virüs, rAAV) tedavisi ile ilgili olması hedefleniyor. Bu proje ile gen terapileri konusunda eğitim almış ve rAAV terapileri konusunda deneyimli klinisyenlerin bir iletişim platformu oluşturması ve rAAV konusunda eğitim almak isteyen klinisyenler ve diğer sağlık çalışanları ile deneyimlerini paylaşmaları sağlanacak.

Projede yer alacak çalışanlar için sosyal ağ oluşturulacak
Proje ile, gen tedavisi şansı olan hastalıkların ortaya çıkarılması, bu alanda çalışan klinisyenlerin ve diğer sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi, eğitim programı öncesi uygulanacak ölçekler ile bu alanda eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması, sertifikasyon programı ile eğitime yönelik teşviklerin oluşturulması ve gen tedavisi üzerinde çalışmak isteyen klinisyen ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan bir sosyal ağ oluşturması planlandı.

Üniversitemize kazandırılan eğitim fonu için NADİR’i kutlar başarılarının devamını dileriz

Hastaların tanı, takip ve tedavileriyle birlikte nadir hastalıklar konusunda eğitimleri de amaçlarının merkezinde tutan NADİR’in, Gen Terapisi adayı hastalıklardan muzdarip hastalara umut ışığı olma yolundaki bu güzel ve büyük adımını üniversitemiz ve fakültemiz adına kutlar, nice başarılara imza atmalarını dileriz.

 

http://www.medicine.ankara.edu.tr/2022/02/17/nadir-merkezimiz-egitim-fonu-ile-odullendirildi/

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir